Tržišno komuniciranje

KODEKS TRŽIŠNOG KOMUNICIRANJA

Godine 2007. Pernod Ricard je usvojio kodeks tržišnog komuniciranja, koji predstavlja stroga etička pravila za oglašavanje i druge oblike promocije Grupe.

Radi se o internom kodeksu koji vrijedi za promidžbene aktivnosti grupe Pernod Ricard u cijelom svijetu. Svrha spomenutog kodeksa je osigurati da tržišna komunikacija ne potiče ili ne dopušta prekomjerno pijenje ili bilo kakvu zlouporabu alkoholnih pića.

Tržišno komuniciranje

Kodeksom se tržišno komuniciranje definira kao svako oglašavanje robnih marki ili tržišno komuniciranje koje adresira potrošače putem bilo kojeg medija (npr. tisak, elektronički mediji, označavanje, Internet, nove tehnologije i sponzorstva), uključujući sve oblike promocije, prodaje i opreme prodajnih mjesta.

Ne uključuje materijale koji su namijenjeni oglašavanju ili priopćenja za javnost, materijale za vladine agencije ili javnost u pogledu sadržaja koji su namijenjeni podizanju svijesti i obrazovanju na temu odgovornog pijenja te uloge alkohola u društvu.

Trženjsko komuniciranje mora:

  • biti zakonito, pristojno, pošteno i istinito te mora uzimati u obzir opća načela poštene konkurencije i dobrih poslovnih praksi;
  • poštovati osjećaj za društvenu odgovornost i uzimati u obzir načela poštenosti; biti utemeljeno na dobroj vjeri;
  • poštovati dostojanstvo i integritet čovjeka.

Kodeks tržišnog komuniciranja Grupe Pernod Ricard

Posljednje dodano

22.3.2024

Pernod Ricard pokreće novu digitalnu kampanju za svoju vodeću inicijativu odgovornog konzumiranja: Pijte više vode

Pročitaj više

4.3.2024

Pernod Ricard se pridružuje Svjetskom poslovnom vijeću za održivi razvoj

Pročitaj više

21.2.2024

Pernod Ricard objavljuje novu upravu za održivost i odgovornost

Pročitaj više